ANALIZA FORMY I TREŚCI

  Analizy formy i treści przekazu perswazyjnego, które obejmują: rodzaj zawartości reklamy; image vs. problemy polityczne; apele nega­tywne; cechy formalne reklamy takie, jak jej długość, techniki produk­cyjne czy cechy strukturalne przekazu.Charakterystyki odbiorców reklam politycznych, np.: zmienne demograficzne; zaangażowanie poznawcze i emocjonalne w wybory; czas podejmowania decyzji wyborczej. Wyodrębnienie tych trzech obszarów badawczych jest zabiegiem dość sztucznym, gdyż jakiekolwiek analizy politycznego przekazu promocyjne­go w konsekwencji i tak sprowadzają się do określenia, czy reklamy wywierają wpływ na preferencje wyborcze, czy też nie. Jednak podział zaproponowany przez Fabera (1992) pozwala na pewne uporządkowanie problematyki badań nad telewizyjną reklamą polityczną.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!