ANALIZA KORELACJI

Analiza korelacji między porządkiem dostępności i porządkiem wiado­mości wskazanych do usunięcia ujawniła całkowity brak związku mię­dzy tymi dwiema zmiennymi. I w tym przypadku nie potwierdziły się więc nasze przypuszczenia. To, że osoby badane oceniają daną wiado­mość jako nieistotną, tzn. wskazują na nią jako na informację, którą można by usunąć z dziennika nie oznacza, że jest ona gorzej zapamięty­wana. Świadczy to raczej o tym, że ocena wiadomości jako nadających się do usunięcia z programu jest dokonywana na podstawie innego pro­cesu poznawczego niż proces przypominania.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!