ANALIZA PROBLEMATYKI

Analiza problematyki poruszanej w rekla­mach politycznych, tworzonych na potrzeby różnych opcji politycznych w róż­nych krajach wskazuje, że dotyczy ona dziewięciu głównych sfer życia spo­łecznego, tj. programów ideologiczno-politycznych, zagadnień gospodarczych, stosunków międzynarodowych i obronności, ochrony środowiska, zdrowia, ubóstwa, mniejszości etnicznych i rasowych, przestępczości oraz moralności. Lista tych szerokich kategorii problemowych jest również zgodna z treścią wiadomości przekazywanych przez telewizyjne programy informacyjne (zob. Crigler, Just, Neumann, 1984). Oczywiście w trakcie kampanii wyborczych w poszczególnych krajach pojawiają się także tematy specyficzne tylko dla nich.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!