ANALIZA WARTOŚCI REKLAM

Na przykład podczas wyborów parlamentarnych w Niemczech w 1990 r. takim tematem była kwestia zjednoczenia wschodniej i zachodniej części tego państwa (Holtz-Bacha, Kaid, 1995), w wyborach parlamentarnych w Iz­raelu w 1992 r. – wzmożony napływ imigrantów z krajów Europy Wschodniej (Cohen, Wolfsfeld, 1995), w polskich wyborach parlamentarnych (1993) i pre­zydenckich (1995) – rozliczenie z epoką komunizmu, a zwłaszcza kwestia lustracji.Analiza zawartości reklam politycznych z uwagi na położenie w nich na­cisku na omawianie problematyki społeczno-politycznej lub na kreowanie image’u kandydatów czy partii wskazuje, iż pierwszy z tych elementów domi­nował w reklamach emitowanych podczas wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych w 1992 r. (61% reklam problemowych i 39% reklam image’0- wych) i we Francji w 1988 r. (100% reklam problemowych) oraz w wyborach parlamentarnych we Włoszech (odpowiednio 71 i 29%) i w Wielkiej Brytanii w 1992 r. (88 i 12%).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!