ANALIZUJĄC POSTAWY WYBORCÓW

Z kolei Singh i in. (1995), ana­lizując postawy wyborców tuż przed wyborami parlamentarnymi w Sin­gapurze w 1988 r., stosując równania regresji wielokrotnej, uzyskali przewidywania intencji wyborczej na podstawie uczuć w stosunku do partii i jej kandydatów na poziomie R2 = 0,36 (p<0,0001). W badaniach eksperymentalnych, przeprowadzonych podczas kampanii prezydenckiej w Polsce w 1995 r., Cwalina, Falkowski i Rożnowski (1997b) uzyskali istotną statystycznie korelację (współczynnik korelacji punktowo-biseryj- nej rpbi = 0,85; p<0,001) pomiędzy emocjonalnym ustosunkowaniem się wyborców wobec dwóch głównych kandydatów a intencją głosowania na nich. Natomiast Wattenberg (1987) stwierdził, że około jedna trzecia wyborców właściwie nic nie wie o konkretnych politykach, a mimo to żywi wobec nich silne uczucia.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!