ANALIZY TREŚCIOWE

Jednak w przypadku kobiet stwierdzo­no, że przypominały one sobie znacznie więcej zagadnień społeczno-politycz­nych, które podejmowano w reklamach, niż cech kandydatów. Wyniki te według autorek wskazują na fakt, iż francuscy wyborcy obojga płci mają podobne wzorce partycypacji politycznej i formułowania sądów politycznych. Analizy treściowe i formalne reklam politycznych, jak również będące ich rozwinięciem badania ich wpływu na telewidza wskazują, iż stworzenie sku­tecznego przekazu wyborczego wymaga uwzględnienia wielu czynników natu­ry technicznej i psychologicznej.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!