ATRAKCYJNE ZAGADNIENIE

Zagadnienie to wydaje się atrakcyjne co najmniej z dwóch powodów. Po pierwsze, samo przygotowanie i przekaz wiadomości telewizyjnych wzbudza wiele kontrowersji (por. Griffin, 1992; Berkowitz, 1991). Wybór informacji, a także sposób ich prezentacji, często uważa się za klasyczny przykład manipulowania zarówno pojedynczym widzem, jak i całym społeczeń­stwem. Po drugie, interesująca jest psychologiczna specyfika procesu kodowania i przetwarzania informacji przez człowieka. Nawet powierz­chowna analiza informacji przekazywanych w tych programach pokazu­je, jak bardzo zautomatyzowany musi być proces ich przetwarzania, aby telewidz był w stanie poradzić sobie z ogromną liczbą słów i obrazów docierających do niego w bardzo szybkim tempie.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!