BADAJĄC WPŁYW

Badając wpływ postawy wobec przekazu reklamowego i przekonań dotyczących marki na postawę wobec marki okazało się (Laczniak, Muehling 1990), że w warunkach niskiego zaangażowania w przekaz postawa wobec danej reklamy utrzymuje się w czasie, natomiast w warunkach wysokiego zaangażowania stabilność taką wykazuje zarówno postawa wobec kon­kretnej reklamy, jak i przekonania na temat marki. Okazało się ponad­to, że bezpośrednie pomiary postawy wobec danej reklamy pozwalają skutecznie przewidywać późniejszą postawę wobec marki, podczas gdy taki związek przekonań na temat marki występował jedynie w warun­kach wysokiego zaangażowania w przekaz perswazyjny.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!