BADANIA NAD POSTAWĄ WOBEC DANEJ REKLAMY

Badania przyczyn i skutków postawy wobec konkretnej reklamy koncen­trowały się na modelu, w którym zakładano wpływ tej postawy zarówno bezpośrednio na postawę wobec marki, jak i za pośrednictwem rozpo­znania marki. W swojej przeglądowej pracy, opartej na analizie 43 arty­kułów, Brown i Stayman (1992) wykazali, że postawa wobec konkretne­go przekazu reklamowego jest zmienną pośredniczącą, wpływającą po­średnio i bezpośrednio na tę postawę. W modelu, tym uwzględnia się także wpływ motywacji na opracowywanie komunikatu promocyjnego (zaangażowanie); gdy jest ona niska, głównym źródłem postawy wobec danej reklamy są różne aspekty jej realizacji (formalne, estetyczne ltp.) i to one wpływają bezpośrednio na postawę wobec marki.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!