BADANIA WŁASNE

Badania własne nad postawą wobec reklam miały obiecujący początek. Po nawiązaniu kontaktu z Richardem W. Pollay dowiedziałem się, że pani Lavinia Stan (The Univeristy of British Columbia) prowadzi za po­mocą jego skali badania porównawcze Kanadyjczyków i Rumunów mie­szkających w Kanadzie. W wyniku korespondencji z Lavinią Stan zapro­jektowaliśmy badania porównawcze, dotyczące postaw Polaków i Rumu­nów (mieszkających w Europie i w Kanadzie) wobec reklamy w ich krajach. Prace rozpoczęliśmy od przetłumaczenia skali Pollay’a i jej weryfikacji za pomocą techniki back-translation. Niestety, badania po­równawcze nie doszły do skutku, choć badania w Polsce zostały zrealizo­wane w latach 1994-1996.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!