BADANIA WPŁYWU REKLAMY

W konsekwen­cji od polityków czy partii nie wymaga się wykupywania czasu anteno­wego (jak to ma miejsce w Stanach Zjednoczonych), gdyż państwo gwa­rantuje możliwość bezpłatnej emisji własnych reklam (zob. Cwalina, Falkowski, Rożnowski, w druku; Dobek-Ostrowska, 1997b; Kaid, Holtz- -Bacha, 1995a; Negrine, 1994).Badania nad telewizyjną reklamą polityczną dotyczą trzech ogólnych sfer problemowych (Faber, 1992):   Badania szeroko rozumianego wpływu reklamy na zachowania wyborców. W tego typu analizach podejmuje się zagadnienia: ekspozycji selektywnej, związanej z dostępnością przekazu promocyjnego szerokim kręgom wyborców; przyswajania i zapamiętywania informacji prezento­wanych w reklamach; efektu pojawienia się w reklamie określonych problemów politycznych (agenda setting effects); wydatków na reklamy i znaczenia szczebla wyborów w wywieranym przez nie wpływie; wpły­wu innych źródeł informacji (np. prasa, radio, telewizyjne programy informacyjne itp.) na odbiór przekazu reklamowego.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!