BEZ RÓŻNIC

Nie zaobserwowali oni żadnych różnic w przypominaniu informacji w zależności od ich rodzaju. Nie potwierdziła się również wysunię­ta przez nich hipoteza, że lepsze przypominanie przekazu preferowanego kandydata – a nie jego rywala – jest spowodowane łatwiejszym zapamięty­waniem treści dotyczących image’u niż problematyki społeczno-politycznej. Ponadto 34,4% respondentów nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie dotyczące zawartości reklam, które wcześniej oglądali. Autorzy tłumaczą uzyskane wyniki słabym zaangażowaniem obywateli w wybory tego szczebla (guberna- torskie), czego konsekwencją jest brak motywacji do uważnego śledzenia komunikatów wyborczych.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!