BRAK ZALEŻNOŚCI

Ogólnie nie ma jednak zależności między częstością ogląda­nia telewizji a danymi demograficznymi (po ich wyłączeniu w regresji cząstkowej związek częstości oglądania programów telewizyjnych i re­klam występuje nadal; por. Alwitt, Prabhaker 1992b), aczkolwiek zwią­zek zmiennych demograficznych i preferencji programów telewizyjnych czy radiowych jest faktem często potwierdzanym w badaniach. Związek obserwuje się jedynie dla interakcji czynników demograficznych i powo­dów nielubienia reklam, a nie dla pojedynczych zmiennych. Innymi słowy: bardziej istotny jest podział na osoby lubiące i nielubiące reklam w telewizji, dopiero potem podział na segmenty definiowane demogra­ficznie.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!