CAŁA BADANA GRUPA

Całą badaną grupę można scharakteryzować następująco pod wzglę­dem cech demograficznych: grupa była wyrównana pod względem płci; w grupie panelowej więcej było osób z wykształceniem wyższym i śred­nim, w grupie młodzieży stosunkowo mniej osób uczyło się w liceum zawodowym; aktywność zawodowa w grupie panelowej była wyrównana mniej więcej tyle samo osób pracowało i nie pracowało, natomiast w grupie młodzieżowej zdecydowana większość nie pracowała; wśród wszystkich badanych przeważała dobra ocena swojej sytuacji material­nej i większość osób z optymizmem patrzyła w przyszłość; w większości gospodarstw domowych były kolorowe telewizory i radia, a programy satelitarne mogła odbierać znacząca liczba osób.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!