CHARAKTERYSTYKA GRUP

1    GRUPA – pozytywny stosunek do reklamy ze względu na jej pozy­tywną rolę społeczną i brak negatywnych oddziaływań (24,1%): + czyn­nik 1 (stosunek do reklamy z powodu jej roli społecznej i informacji o  stylu życia); + czynnik 3 (ogólna negatywna/pozytywna postawa); – czynnik 2 (stosunek do reklamy z powodu propagowania konsumpcyj­nych wartości i stylu życia); – czynnik 8 (stosunek do reklamy z powodu jej natarczywości).W tej grupie mieszczą się głównie osoby w wieku 8-14 oraz 25-44 lat. W grupie przeważają mężczyźni z wykształceniem średnim. Wśród mło­dzieży-z wykształceniem zawodowymi przeważnie niepracujący, okre­ślający relatywnie najniżej swoją sytuację materialną, ale także stosun­kowo optymistycznie odnoszący się do przyszłości.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!