CODZIENNE OGLĄDANIE TELEWIZJI

Oglądanie telewizji pra­wie codziennie i/lub kilka razy w tygodniu deklarowała znacząca więk­szość badanych osób, podobnie jak czytanie gazet, a słuchanie radia deklarowane było rzadziej (większość słucha radia kilka razy w tygo­dniu i/lub kilka razy w miesiącu); kupowanie pod wpływem reklamy deklarowało wiele badanych osób, a zdecydowana większość uważała, że reklama w telewizji jest najskuteczniejsza. Poniżej przedstawiono charakterystykę tych grup (znak przy czynni­kach oznacza kierunek wyników danej grupy w skali czynnikowej; w na­wiasie podano względny udział grupy w analizowanej próbie).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!