CZERPANA PRZYJEMNOŚĆ

Jak widać, czynniki 4 i 8 znalazły się w 2 czynnikach wyższego rzę­du, raz ze znakiem dodatnim, a raz z ujemnym. Przyjemność czerpana z oglądania reklam wiąże się z nastawieniem wobec kupowania i kon­sumpcji; osoby akceptujące ten styl życia znajdują zadowolenie w oglą­daniu reklam. Jednocześnie odbiorcy, których stosunek do reklamy wyznacza pogląd o wpływie reklamy na ekonomię deklarują, że nie czerpią przyjemności z oglądania reklam. Inaczej jest ze stosunkiem do erotyzmu w reklamach. Odrzucają go zarówno osoby negatywnie nasta­wione do reklam z powodu ich demoralizującego wpływu, jak i osoby ceniące reklamy ze względu na ich społecznie użyteczne wartości.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!