CZĘSTOŚĆ UDZIELANIA ODPOWIEDZI

Osoby badane, które odpowiadały na pytania otwarte, średnio dawały mniej poprawnych odpowiedzi niż osoby odpowiadające na pytania za­mknięte. Wśród odpowiedzi na pytania otwarte częściej pojawiały się odpowiedzi typu „nie pamiętam”. Z kolei obie grupy osób badanych nie różniły się pod względem częstości udzielania błędnych odpowiedzi. Tendencja ta wystąpiła zarówno w odniesieniu do pytań o treść wiado­mości przekazanych werbalnie, jak i zawartych w materiale filmowym. W tym drugim przypadku stwierdzono jednak znacznie większą warian­cję wyników, co negatywnie wpłynęło na poziom istotności różnic  .

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!