CZWARTA GRUPA

4 GRUPA – silnie negatywny stosunek do reklamy ze względu na brak w niej informacji, mimo korzystnych skutków dla konsumentów (19,7%): + czynnik 6 (stosunek do reklamy wynikający z jej wpływu na ekonomię); – czynnik 3 (ogólna negatywna/pozytywna postawa); – czyn­nik 5 (stosunek do reklamy z powodu informacyjnych wartości reklamy).W tej grupie mieszczą się głównie osoby między 15. a 19. rokiem życia. Przeważają licealiści, pracujący dorywczo. Gospodarstwo domowe osób z tej grupy jest stosunkowo dobrze wyposażone (w radio i telewi­zor, z teletekstem, oraz instalacja kablowa). Osoby te deklarują, że relatywnie najrzadziej oglądają telewizję, a najczęściej słuchają radia.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!