DAWANE ODPOWIEDZI

Chociaż osoby, które odpowiadały na pytania otwarte, dawały mniej prawidłowych odpowiedzi niż osoby odpowiadające na pytania zamknię­te, to jednak były znacznie pewniejsze ich poprawności; dotyczy to po­prawności tych odpowiedzi, które faktycznie były błędne. Innymi słowy, osoby te albo dawały odpowiedź i były jej pewne, albo nie dawały żadnej odpowiedzi. Oznaczałoby to, że dawanie odpowiedzi typu „nie pamiętam” faktycznie jest wyrazem braku dostępu do potrzebnych informacji, a nie wynikiem ostrożności przeciwdziałającej udzielaniu jakiejkolwiek odpo­wiedzi.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!