DOBRY WYNIK

Niewątpliwie byłoby nadinterpretacją sugerowanie, że taki wynik dowodzi jakichś nadzwyczajnych zdolności pamięciowych osób badanych. Prawdopodobnie duży wpływ na wynik miał fakt pewnego treningu, który osoby badane przeszły podczas pierw­szej części eksperymentu. Niemniej jednak i tak należy uznać, że za­ledwie 10-procentowy spadek zawartości pamięci jest zaskakująco dob­rym wynikiem.Podobnie jak w części I, osoby badane, które odpowiadały na pytania otwarte, średnio dawały mniej poprawnych odpowiedzi niż osoby odpo­wiadające na pytania zamknięte oraz częściej odpowiadały, że nie pa­miętają, jaka jest prawidłowa odpowiedź na pytanie.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!