DOMINUJĄCE REKLAMY

W Polsce i we Francji dominują raczej reklamy problemowe niż ima­ge’ owe; osobą, której głos wypełnia ścieżkę dźwiękową przekazu, jest kandydat, a najpopularniejszą techniką filmowania kandydata jest pre­zentacja jego wypowiedzi kierowanych wprost do kamery. Przedstawiona analiza zawartości polskich reklam politycznych jest pierwszym krokiem w kierunku lepszego zrozumienia zjawiska reklamy politycznej w naszym kraju. Z pewnością nie wyczerpuje ona wszystkich elementów składowych tej formy przekazu, jednak jej wyniki pozwalają porównać sposób komunikacji charakterystyczny dla różnych polskich polityków ubiegających się o stanowiska państwowe i sformułować wiele hipotez dotyczących ewentualnego wpływu reklam politycznych na prefe­rencje wyborcze obywateli. Część z nich doczekała się już weryfikacji empirycznej (zob. Cwalina, Falkowski, Rożnowski, 1997a; 1997b; Cwali­na, Falkowski, 1999), jednak wiele ciągle wymaga bardziej szczegóło­wych analiz.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!