DOMINUJĄCY FORMAT

Dominującym formatem reklam było prezento­wanie wypowiedzi kandydatów wywodzących się z poszczególnych partii, które dotyczyły polityki społecznej i ekonomicznej kraju (32% wszystkich reklam). Konsekwencją przyjęcia takiego stylu promowania polityków było to, iż 42% przekazów prezentowało kandydata w studiu telewizyj­nym, mówiącego bezpośrednio do kamery przez cały czas trwania rekla­my. Autorki dokonały również analizy ilości scen, z których składały się reklamy. Stwierdziły one, iż waha się ona od 1 do 63 w ciągu 2,5 minu­ty trwania przekazu. W 18 reklamach zaobserwowano poniżej 11 scen; w 12 reklamach – od 11 do 30 scen; natomiast 8 przekazów zawierało ponad 30 scen, co zbliża je do sposobu montażu charakterystycznego dla produkcji MTV.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!