DOSTĘPNOŚĆ DO WIADOMOŚCI

Pierwsza część eksperymentu polegała na możliwie jak najszybszym zapisaniu przez osoby badane wszystkich zapamiętanych wiadomości z dziennika w kolejności, w jakiej przypominały je sobie. Dla każdej osoby badanej zidentyfikowano porządek przypominanych wiadomości. Zwracano uwagę nie tyle na dokładność opisu, ile na fakt wskazania na określoną wiadomość. Po zestawieniu sekwencji dla wszystkich osób badanych obliczono mediany dla poszczególnych wiadomości i ustalono typowy dla całej grupy porządek dostępności do wiadomości .

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!