DOTARCIE DO CZYNNIKÓW

Po pierwsze, istotne jest dotarcie do czynników decydujących o dobrym utrwaleniu poszczególnych elementów wiadomo­ści. Należy skoncentrować się na wzajemnej relacji elementów wizual­nych i werbalnych, a także umiejscowieniu wiadomości w całości progra­mu informacyjnego. Dodatkowo należy sprawdzić znaczenie takich czyn­ników, jak ładunek emocjonalny wiadomości oraz jej ocena w katego­riach użyteczności i wiarygodności. Ciekawe mogą okazać się również analizy temporalnego aspektu wiadomości. Być może wyjaśnią one nie tylko poziom zapamiętania określonych informacji, lecz także okażą się źródłem oceny wiadomości jako interesujących, atrakcyjnych itp.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!