DUŻA OGLĄDALNOŚĆ

To, czy konsumenci chętnie oglądają reklamy, zależy ponadto od wielu innych czynników. Ważna jest nie tylko ogólna postawa wobec reklamy, ale także postawa wobec danej kategorii produktu (branży), rodzaju medium, oryginalnego programu, któremu towarzyszy reklama (a więc kontekstu reklamy), oraz stopnia zaangażowania[1], z jakim widzowie oglądają przekaz. Od pracy Lutza z 1985 r. (cyt. za: Alwitt, Prabhaker 1992) wzięło swój początek rozpatrywanie postawy wobec konkretnego (indywidualne­go) przekazu reklamowego jako funkcji zarówno ogólnej postawy wobec reklamy oraz tego konkretnego przekazu promocyjnego, jak i postawy wobec kategorii produktu. Różne są bowiem postawy w zależności od reklamowanej marki oraz rodzaju branży.

 
Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!