DYSKUSJA WYNIKÓW

Wyniki uzyskane w analizie zawartości polskich reklam politycznych, które 13 kandydatów przygotowało w swoich kampaniach prezydenckich w 1995 r., wskazują na to, iż nie odbiegają one od reklam wyborczych tworzonych w innych krajach. Mimo dopiero kształtujących się w na­szym kraju procesów demokratycznych, w dziedzinie marketingu P°l1- tycznego wyraźnie zauważalne są amerykańskie i zachodnioeuropejskie wzorce prowadzenia kampanii medialnych. Polska reklama polityczna pod względem technik produkcyjnych i sposobów apelowania do wyborców wydaje się najbardziej zbliżona do francuskich przekazów politycznych (por. Johnston, Gerstle, 1995).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!