EKSPERYMENTALNE BADANIA

Garramone (1983) przeprowadziła badania eksperymentalne na temat zależności między typem motywacji (problemowa vs. imakowa), którą kieru­ją się widzowie oglądając reklamy polityczne, a ich wpływem na umysłowe przetwarzanie tych przekazów. Materiałem badawczym były reklamy Eda Clarka, kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych w 1980 r. z ramie­nia Partii Libertariańskiej. Motywacja do określonego przetwarzania przeka­zu promocyjnego była wzbudzana poprzez odpowiednio sformułowaną in­strukcję badawczą. W przypadku motywacji problemowej badani byli prosze­ni o próbę określenia poglądów głoszonych przez polityka. Informowano ich także, że po ekspozycji reklamy właśnie o to będą pytani.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!