GRUPY CZYNNIKÓW

Drugą grupę stanowią czynniki nie uwzględniane w dotych­czasowych badaniach. Wydaje nam się ważne dokładne zbadanie znacze­nia następujących czynników (1) oczekiwania odbiorców co do formalnej budowy typowej wiadomości programu informacyjnego, (2) wiarygodność nasze badania wskazują, że lepiej zapamiętywane są te wiadomości, które są mało wiarygodne, (3) znacząca wydaje nam się również spo­strzegana subiektywna użyteczność informacji, aczkolwiek należy o nią pytać, precyzyjnie określając konkretny sposób wykorzystania danej informacji. Uzupełnieniem zbioru zmiennych mogących mieć istotny wpływ na poziom utrwalenia treści programu informacyjnego są wnioski z analiz stopnia zapamiętania poszczególnych kategorii tematycznych wiadomości.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!