GRUPY ZAGADNIEŃ

Zasygna­lizowane tutaj grupy zagadnień wydają się nam podstawowe, dlatego też stały się przedmiotem badań, które prezentujemy w niniejszym artyku­le. Zaplanowane przez nas eksperymenty traktujemy jako wstęp do badań nad zapamiętywaniem treści programów informacyjnych. Na obecnym etapie naszym celem nie jest weryfikowanie konkretnych hipo­tez. Po pierwsze, chcieliśmy sprawdzić użyteczność typowego kwestiona­riusza umożliwiającego rejestrację dostępności do informacji po obejrze­niu dziennika, a także określić, jaki typ pytań kwestionariusza jest korzystniejszy z punktu widzenia uzyskiwanych rezultatów: pytania zamknięte czy otwarte.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!