JEDNOZNACZNE WYNIKI

Mimo jednoznacznych wyników wskazujących na przewagę apeli emocjonalnych nad logicznymi znaczenie logicznych argumentów w mar­ketingu politycznym jest stosunkowo ważne i wiąże się przede wszyst­kim z informowaniem wyborców o programach politycznych promowa­nych kandydatów i partii.Faber (1992) zauważa, iż krytycy reklamy politycznej często twierdzą, że prowadzi ona do wyborów na podstawie ubogich kryteriów, które dotyczą raczej image’u kandydata niż głoszonych przez niego poglądów i proponowanego programu politycznego. Pojęcie image definiowane jest jako tworzone w określonym celu szczególnego rodzaju wyobrażenie, które poprzez wywoływanie skojarzeń przydaje danemu obiektowi dodat­kowych wartości (np. społeczno-psychologicznych, etycznych czy osobo­wościowych) i w ten sposób przyczynia się do jego emocjonalnego odbio­ru.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!