KATEGORIE SZCZEGÓŁOWYCH PYTAŃ

Podobnie jak w części I przedmiotem analiz był tu poziom zapamiętania informacji zakwalifikowanych do jedenastu kategorii tematycznych. Interesowało nas, które z kategorii zacierają się z czasem najbardziej, a które najmniej. W porównaniach wyników, które uzyskali badani w części I i II, posłużono się testem f-Studenta. Z powyższych danych wynika, iż istotne statystycznie różnice (p<0,05) odnotowano w odniesieniu do pięciu wyodrębnionych kategorii tematycznych: (1) miejsce akcji, (3) czas akcji odnoszący się do przy­szłości, (7) cechy podmiotu wiadomości, (8) wartości liczbowe dotyczące ludzi oraz (9) wartości liczbowe — pieniądze.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!