KOLEJNA GRUPA

Natomiast najrzadziej czytają gazety. Deklarują, że przy zakupach nie kierują się reklamą, uznają jednak skuteczność reklamy radiowej. W tej grupie znalazło się najmniej osób badanych z grupy pracowników agen­cji reklamowych (4 osoby, co stanowi ok. 5% tej grupy; mimo tak małej liczby jest jednak zaskakujące to, że wśród pracowników agencji rekla­mowych są osoby o silnie negatywnym stosunku do reklamy).  5GRUPA – pozytywny stosunek do reklamy mimo braku w niej informacji i nużącego jej charakteru (14,4%): + czynnik 3 (ogólna nega­tywna/pozytywna postawa); — czynnik 5 (stosunek do reklamy wynikają­cy z jej informacyjnych wartości); — czynnik 4 (stosunek do reklamy będący następstwem jej walorów estetycznych i rozrywkowych).

 

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!