KOLEJNA PRÓBA

W drugiej próbie autorzy znaleźli 5 czynników   znaczeniach zbliżonych do poprzedniej analizy (styl życia, materializm deprecjonowanie wartości, informacje o produktach, przeżywanie przy­jemności; wprowadzanie w błąd wyodrębniono jako oddzielny czynnik; wpływ na życie ekonomiczne wchodził w skład dwóch czynników; łącznie wyjaśniają 60% wariancji). Dla weryfikacji wyjściowego modelu autorzy wykorzystali procedurę konfirmacyjnej analizy czynnikowej (LISREL). W efekcie wszystkich analiz stwierdzili, że oryginalny, 2-czynnikowy model Bauera i Greysera jest nieadekwatny do otrzymanych wyników i nie znalazł potwierdzenia, a badania nad proponowanym przez nich 7-czynnikowym modelem wymagają dalszych prac.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!