KONIECZNA REFLEKSJA

Po pierwsze, konieczna jest refleksja metodologiczna nad dotychczas stosowanymi sposobami pomiaru pamięci treści programów informacyjnych. Być może w rzeczywistości ludzie przyswajają znacznie więcej treści niż to wyrażają w badaniach. Po drugie, niezbędne są dalsze poszukiwania czynników (zarówno po stronie nadawcy, jak i od­biorcy) decydujących o utrwaleniu w pamięci poszczególnych wiadomo­ści. Być może telewidzowie faktycznie chcą się dowiedzieć czegoś o ota­czającym świecie, ale w sposobie podawania informacji jest coś, co im w tym przeszkadza albo uniemożliwia przyswojenie tej wiedzy.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!