LICZBA I RODZAJ PYTAŃ

Liczba i rodzaj pytań dotyczących poszczególnych wiadomości były uzależnione od ich długości, a tym samym od ilości zawartych w nich informacji. Listę 72 pytań o zawartość dziennika ustalono w taki spo­sób, aby każda kategoria tematyczna była reprezentowana w kwestiona­riuszu, niemniej poszczególne kategorie tematyczne były reprezentowane przez różną liczbę pytań.Wiadomości [1] dotyczyło najwięcej pytań — 15. Wiadomości [2] i [7]po 10 pytań. Najmniej, po 2 pytania, postawiono wobec informacji [5],i [10]. Wszystkie pytania zostały przydzielone do następujących jedenastu kategorii:  Miejsce akcji, np. „Gdzie znaleziono zwierzę zarażone wścieklizną?”    Czas akcji odnoszący się do przeszłości, np. „O której godzinie doszło do incydentu?”    Czas akcji odnoszący się do przyszłości, np. „Od kiedy wzrosną stawki zasiłku dla bezrobotnych?”

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!