METODOLOGICZNY PUNKT WIDZENIA

Z metodologicznego punktu widzenia problematyczna staje się jednak sama operacjonalizacja terminu „sens wiadomości”. Punktem wyjścia dla konstruowania narzędzia dostosowanego do badania stopnia zapamięta­nia treści wiadomości mogłaby być stosowana przez dziennikarzy „zasa­da pięciu «W»” (TOo?, What?, When?, Where?, Why?) wskazująca na obszary, które powinny być utrwalone w umysłach odbiorców. Pamięta­nie tych elementów mogłoby posłużyć za wyznacznik ogólnego rozumie­nia wiadomości i dobrego jej przyswojenia. Oprócz sugestii związanych z samą konstrukcją narzędzia badawcze­go dalsze badania nad zapamiętywaniem poszczególnych kategorii tema­tycznych wiadomości powinny być ukierunkowane na rozstrzygnięcie kwestii, które pojawiły się jako rezultat analiz przedstawionych w ni­niejszym paragrafie.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!