MNIEJSZA RÓŻNICA

Zmniejsza to różnicę między warunkami laboratoryj­nymi a realnym kontekstem oglądania telewizji. Pewnym ograniczeniem tej metody jest to, iż daje ona niewielki wgląd w całkowitą liczbę i ro­dzaj informacji, które badani rzeczywiście zapamiętali z obejrzanego dziennika. O wiele bardziej użyteczne są tutaj pytania szczegółowe o  treść dziennika. Mimo wskazanych ograniczeń tak ujmowana dostęp­ność do informacji może być wykorzystywana w dalszych badaniach jako wskazówka wpływu na poziom zapamiętywania takich zmiennych, jak kolejność prezentowania informacji, ich budowa formalna, ładunek emo­cjonalny, użyteczność czy też ich wiarygodność. Porównanie dwóch najczęściej stosowanych w badaniach mediów sposobów stawiania pytań eksplorujących zawartość pamięci osób bada­nych, tj. pytań otwartych i zamkniętych (z wyborem), nasuwa również wiele refleksji.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!