NAJLEPIEJ UTRWALONE

Interesowało nas, które wiadomości najlepiej utrwaliły się w pamięci, a które zostały całkowicie zapomniane, jaka jest relacja między liczbą poprawnych i błędnych odpowiedzi udzielanych w części I i II, jak również to, czy jakiejś istot­nej zmianie uległo poczucie pewności co do udzielanych odpowiedzi.W badaniach wzięło udział 23 studentów III roku psychologii KUL, którzy brali również udział w poprzednim badaniu.Do badań wykorzystano tylko drugą i trzecią część kwestionariuszy opisanych w eksperymencie 1, czyli te, w których zadaniem osób bada­nych było udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące obe­jrzanego programu informacyjnego.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!