NAJMNIEJ WIARYGODNIE

Na wiadomość [8] wskazało ponad 13% osób badanych, zaś na dalsze 4 wiadomości (tj. [4], [7], [6] i [9]) – już mniej niż 10% osób bada­nych. Pozostałe wiadomości, jak już wyżej zasygnalizowaliśmy, nie zo­stały wskazane przez żadną z osób badanych. Zastanawiające jest to, w czym tkwi źródło tak wysokiej zgodności osób badanych co do uznania wiadomości [10] za najmniej wiarygodną.  Najmniej wiarygodne wiadomości: [10], [2] i [8] nie wzbudziły większego zainteresowania ani tym bardziej nie były traktowane przez osoby badane jako szczególnie użyteczne. Warto jednak zauważyć, że właśnie te wiadomości charakteryzowały się bardzo wyso­ką dostępnością w spontanicznym przypominaniu zaraz po wiadomości.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!