NARZĘDZIE BADAWCZE

Reakcje osób badanych mierzono za pomocą dwóch rodzajów kwestiona­riuszy: AiB, które różniły się konstrukcją części drugiej i trzeciej. Każdy kwestionariusz był złożony z czterech części. W części pierwszej kwestionariusza zadaniem osób badanych było zapisanie tego, czego dowiedziały się z obejrzanego programu informa­cyjnego. Proszono je o to, aby zapisywały swoje skojarzenia w kolejności, w jakiej przychodzą im do głowy. W części drugiej postawiono badanym 72 szczegółowe pytania, sondujące zakres zapamiętanego przez nie ma­teriału przekazanego w dzienniku w formie werbalnej.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!