NIE BEZ ZNACZENIA

Nie bez znaczenia dla analizy statystycznej jest tutaj fakt, że porządek wiarygodności niemal w poło­wie zawiera rangi wiązane. Wszystkie osoby badane uznały, że wiado­mości [1], [3], [5], [11], [12], [13] są wiarygodne i żadna z nich nie zo­stała wskazana jako „wiadomość primaaprilisowa”. Warto jednak nieco dokładniej przyjrzeć się wynikom analizy wiarygodności. W odpowiedzi na pytanie o wiadomość najmniej prawdopodobną czy niepewną osoby badane były zaskakująco zgodne. Ponad 60% osób tak oceniło dwie wiadomości: [10] (zniszczona sygnalizacja świetlna przy ul. Kunickiego – 40%) i [2] (wzrost stawek zasiłku dla bezrobotnych – 23%).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!