OBJĘTE GRUPĄ

Ta grupa obejmuje osoby relatywnie najczęściej słuchające radia. Deklarują one, że przy zakupach nie kierują się reklamą. Pod względem pozostałych charakterystyk ta grupa jest podobna do badanej populacji. Jak się wydaje, interesujące jest porównanie sposobu odpowiadania na poszczególne pytania skali osób dorosłych i grupy pracowników agen­cji reklamowych z grupą młodzieży (por. aneks, tab. 18). Zgodnie z ocze­kiwaniem, pracownicy agencji w większym stopniu zgadzali się z tym, że reklama jest niezbędnym, wartościowym źródłem informacji o lokal­nej sieci sprzedaży.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!