ODBIÓR REKLAMY PRZEZ KONSUMENTÓW

Leo Burnett – postać znacząca dla reklamy – powiedział: „Nie mamy wątpliwości co do tego, czy publiczność nas kocha. Ona nas nawet nie nienawidzi. Jest po prostu nami znudzona. Byznes wydaje pieniądze na reklamę i osiąga [w efekcie] nudę z typową amerykańską efektywnością” (cyt. za: Kwarciak, 1997). Na świecie ogólnie postawa wobec reklamy[1] jest negatywna. Od lat sześćdziesiątych stwierdza się, że reklama TV jest tematem rozmów dla zaledwie ok. 10% populacji (10. miejsce na liście 13 ważnych tematów rozmów i 4. na liście tematów, na które rozmawia się najmniej; por. Alwitt, Prabhaker 1992a; 1992b; Waśniewski, Wojtowicz, 1992).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!