ODMIENNE WYNIKI

Odmienne wyniki uzyskali Murry, Lastovicka i Singh (1992). W ich badaniach nad odbiorem reklam przez młodzież okazało się, że stosunek do programu telewizyjnego towarzy­szącego reklamom i poziom zaangażowania w reklamy nie wpływają istotnie ani na postawę wobec danej reklamy, ani na postawę wobec marki. Na podstawie badań Miniarda, Bhatla i Rose (1990) stwierdzono natomiast, że nawet gdy nie ma wpływu czynników peryferyjnych, po­stawa wobec reklamy istotnie wpływa na postawę wobec marki. Badając reakcje młodych osób na reklamy prasowe, Muehling, Lacz* niak i Stoltman (1991) stwierdzili, że wówczas, gdy zaangażowanie w cechy kontekstowe było wysokie, a zaangażowanie w sam przekaz reklamowy niskie, postawa wobec konkretnej reklamy była głównym czynnikiem wyznaczającym postawę wobec marki; samo niskie zaanga­żowanie w przekaz reklamowy nie dawało tego efektu.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!