ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Połowa osób badanych odpowiadała na pytania otwarte (kwestionariusz A), połowa na pytania zamknięte, tzn. miała możliwość wyboru jednej z trzech odpowiedzi na każde pytanie, wśród których jedna była prawdziwa (kwestionariusz B). Po udzieleniu odpowiedzi na każde pytanie osoby badane zaznaczały na skali procentowej (0-100%) poziom swojej pewno­ści co do poprawności tej odpowiedzi. Jeżeli osoba badana nie pamiętała, jaka jest poprawna odpowiedź, również to zaznaczała. Część trzecia była podobna do części drugiej, z tym tylko, że posta­wiono w niej 29 pytań dotyczących dostępnych wzrokowo informacji zawartych w dzienniku w postaci zdjęć filmowych.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!