ODWOŁANIE DO TEORII

Na poziomie behawioral­nym oznacza to z jednej strony wzrost prawdopodobieństwa udzielenia błędnej odpowiedzi, a z drugiej – obniżone poczucie pewności co do jej poprawności. Odwołując się do teorii Gigerenzera, można więc zrozumieć ujawnio­ny w badaniach efekt niższego poczucia pewności co do poprawności błędnych odpowiedzi niż odpowiedzi prawidłowych. Dlaczego jednak osoby, które odpowiadały na pytania zamknięte, także były mniej pewne ich poprawności niż osoby, które odpowiadały na pytania otwarte? Być może wynika to stąd, że pytania zamknięte znacznie bardziej zawężają klasę odniesienia i utrudniają możliwość odwołania się do swoich do­tychczasowych doświadczeń niż w przypadku pytań otwartych.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!