OPARCIE NA KWESTIONARIUSZACH

Innymi słowy, pytano nie o to, co zostało wypowiedziane dzienniku, ale o to, co zostało poka­zane w materiale filmowym. Oczywiście dbano, aby odpowiedzi na pyta­nia o obraz nie były zawarte w materiale czytanym przez lektora. Część czwarta była taka sama w obu typach kwestionariuszy i zawie­rała kilka pytań dotyczących stosunku osób badanych do poszczególnych wiadomości. Interesowało nas to, które wiadomości były oceniane przez osoby badane jako najbardziej użyteczne, interesujące, niewiarygodne czy niepotrzebne. Prosiliśmy również o to, aby badani uporządkowali wiadomości według swojego pomysłu.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!