OPTYMALNY PORZĄDEK WIADOMOŚCI

Niewykluczone, że gdyby precyzyjniej zostały sformu­łowane pytania o użyteczność i zainteresowanie wiadomościami, wów­czas można by spróbować wyraźniej tę zasadę zidentyfikować.Analiza odpowiedzi na pytania o zainteresowanie, użyteczność i porzą­dek usuwania wiadomości z dziennika stanowi próbę zrekonstruowania zasad rządzących procesami pamięciowymi. Pytania te można również potraktować jako detektory reguł określających optymalny porządek wiadomości w dzienniku. Być może bowiem jest tak, że porządek dostęp­ności do wiadomości opiera się na pewnej zasadzie leżącej u podstaw ustalania przez osoby badane najbardziej pożądanej kolejności wiado­mości w dzienniku.

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!