OSTATECZNA OCENA

Ostatecznie oceniano po 7 reklam Tadeusza Koźluka, Jacka Kuronia, Aleksandra Kwaśniewskie­go, Jana Olszewskiego, Kazimierza Piotrowicza i Tadeusza Zielińskiego, po 6 reklam Hanny Gronkiewicz-Waltz, Andrzeja Leppera, Waldemara Pawlaka i Lecha Wałęsy oraz po 5 reklam Leszka Bubla, Janusza Kor- wina-Mikke i Jana Pietrzaka. W analizie reklam posłużono się metodą sędziów kompetentnych. Ocen dokonywało trzech sędziów. Każdy z nich niezależnie dokonywał opisu reklamy na podstawie kategorii ujętych w specjalnej książce kodo­wej (Kaid, Johnston, 1991).

Witam Cię na moim blogu, mam na imię Patrycja i stworzyłam go, aby podzielić się z Wami, czytelnikami tym co kocham. Techniką zaczęłam się interesować na studiach, gdzie byłam zmuszona reperować samej różnego rodzaju rzeczy. Gdy raz spróbujecie - już nigdy się nie oderwiecie!